אפריים חלפלה

מושב עלמה

אצלנו מגדלים בקר, תרנגולות, משקים וכרם ענבים

תיאור הפעילות:

משק חלפלה – עבודת גידור בשטח מרעה בקר
טיולים בסביבה

הרשמה לפעילות זו:

Sundo logo

הורידו גם אתם את סאנדו והתחברו גם אתם לקהילה החברתית חקלאית של ישראל!

© 2019 SunDo, All rights reserved