התנדבות חד יומית ללא לינה:

ככלל פעילות חד יומית ללא לינה הינה מוגבלת ביותר בשעות ההתנדבות בפועל וזאת לאור:

  • זמן ההגעה של המתנדבים לאתר בבוקר: יכול להיות אף מספר שעות נסיעה
  • עומסי חום: ככלל, במקומות רבים בארץ בין החודשים אפריל-אוקטובר ישנו קושי לביצוע פעילות פיזית בחוץ בין השעות 1100-1500
  • שעות אור: בחודשי שעון החורף (נובמבר-מרץ) שעות האור מתקצרות בהדרגה ובשיאן השקיעה היא באזור השעה 1700

לו"ז טיפוסי לפעילות חד יומית בקיץ (מאפשר 5 שעות עבודה נטו):

שעה פעילות
09:00 הגעת מתנדבים לנקודת המפגש
09:00-09:30 ארוחה קלה
09:30-10:00 תדרוך לפעילות
10:00-12:00 עבודה
12:00-15:00 ארוחת צהריים והפסקה
15:00-18:00 עבודה
18:00 סיום

לו"ז טיפוסי לפעילות חד יומית בחורף (מאפשר 5 שעות עבודה נטו):

שעה פעילות
09:00 הגעת מתנדבים לנקודת המפגש
09:00-09:30 ארוחה קלה
09:30-10:00 תדרוך לפעילות
10:00-12:00 עבודה
12:00-14:00 ארוחת צהריים והפסקה
14:00-17:00 עבודה
17:00 סיום

התנדבות חד יומית עם לינה בערב לפני:

לו"ז טיפוסי לפעילות (מאפשר 5 שעות עבודה נטו):

שעה פעילות
19:00-20:00 הגעת מתנדבים
20:00-22:00 ארוחת ערב וזמן פנוי
22:00-04:30 לינה
04:30-05:30 השקמה והתארגנות
05:30-06:00 פת שחרית ותדרוך לפעילות
06:00-08:30 עבודה
08:30-09:30 ארוחת בוקר
09:30-12:00 עבודה
12:00 סיום

התנדבות רב יומית הכוללת מספר לילות:

לו"ז טיפוסי ליום פעילות כחלק מהתנדבות רב יומית בקיץ (7 שעות עבודה נטו):

שעה פעילות
04:30-05:30 השקמה והתארגנות
05:30-06:00 פת שחרית ותדרוך לפעילות
06:00-08:00 עבודה
08:00-09:00 ארוחת בוקר
09:00-11:00 עבודה
11:00-15:00 ארוחת צהריים והפסקה
15:00-17:00 עבודה
17:00-17:30 הפסקה
17:30-18:30 עבודה
18:30-22:00 ארוחת ערב וזמן פנוי

לו"ז טיפוסי ליום פעילות כחלק מהתנדבות רב יומית בחורף (7 שעות עבודה נטו):

שעה פעילות
04:30-05:30 השקמה והתארגנות
05:30-06:00 פת שחרית ותדרוך לפעילות
06:00-08:00 עבודה
08:00-09:00 ארוחת בוקר
09:00-11:00 עבודה
11:00-14:00 ארוחת צהריים והפסקה
14:00-17:00 עבודה
17:00-22:00 ארוחת ערב וזמן פנוי