צוות סאנדו

צוות

בת אל אסולין

בת אל אסולין
מנהלת

שני אריאל לומס
מנהלת קהילה

תור דורון
מנהלת דסק חקלאים

רחלי אלון - רכזת שטח

רחלי אלון
רכזת שטח

ועד מנהל
מטעם ארגון השומר החדש

יואל זילברמן
יו״ר

סיגל וידמן

מייקל אייזנברג