תנאי שימוש

עדכון אחרון: 14 באוקטובר 2020

סאנדו רשת חברתית חקלאית בע”מ (“סאנדו“, “שלנו“, “אנחנו“) מספקת פלטפורמה טכנולוגית וחברתית המחברת בין חקלאים ויחידים לעבוד בשיתוף פעולה, באופן משמעותי ובר קיימא. הפלטפורמה מספקת לחקלאים גישה לכוח עבודה זמין ונגיש ולמתנדבים ולמחפשי עבודה פעילויות, התנדבויות או התקשרויות משמעותיות, זאת באמצעות מאגר נתונים בהתאמה אישית, עמודי מידע של חקלאים, בקשות והצעות של פעילויות, התראות בזמן אמת ועוד. אתה (“המשתמש“) מאשר שקראת וכי אתה מסכים להיות מחויב לתנאי השימוש של סאנדו, לרבות מדיניות הפרטיות (“התנאים” או “תנאי השימוש“) על ידי התקנה, גישה או שימוש באפליקציות, שירותים, תכונות, תוכנות או באמצעות שימוש באתר האינטרנט שלנו (ביחד, “הפלטפורמה“).

תנאי השימוש המפורטים כדלהלן מהווים את ההסכם החוקי החל על השימוש שלך בפלטפורמה, לרבות ללא הגבלה, כל שימוש בתוכן ומידע הזמינים, או שיהיו זמינים בעתיד, בפלטפורמה או המסופקים בדרך אחרת בקשר עם השימוש בפלטפורמה (ביחד, “תכנים“), זאת ללא כל הגבלה או הסמכה. במידה ואינך מסכים לתנאים, אל תתחבר או תשתמש בפלטפורמה בכל דרך שהיא.

הפלטפורמה זמינה רק ליחידים בעלי הסמכות החוקית להתקשר בתנאים אלה ולשכלל הסכם מחייב על פי כל דין חל.

אם אתה משתמש בפלטפורמה עבור ארגון, הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה מטעם אותו ארגון ומחייבת את הארגון לכל התנאים המפורטים להלן.

רישום והתחייבויות

בעת ההרשמה לפלטפורמה המשתמש מאשר ומסכים כדלקמן:

  1. המשתמש נושא באחריות על אבטחת חשבונו ולא ישתף את פרטי חשבונו עם אף אחד אחר.
  2. המשתמש ישמור על המידע ועל חשבונו מעודכן, ואם חשבונו כבר לא בתוקף או נדרש, המשתמש יעדכן את החשבון או יסירו מהפלטפורמה באופן מיידי.
  3. המשתמש יעשה שימוש בשמו המלא והמדויק, בכתובתו ובפרטי הקשר שלו.
  4. כל מידע נוסף שהמשתמש ימסור יהיה מדויק ואמיתי.
  5. כל תמונה שיעלה המשתמש לאפליקציה (תמונה אישית, מיקום או כל תמונה אחרת) היא בבעלות המשתמש והשימוש שלנו בתמונה לא יפגע בזכויות של כל אדם  או ישות אחרים.
  6. המשתמש הוא האחראי הבלעדי על קיום הכללים והחוקים הרלוונטיים בתחום השיפוט בו הוא חי, מתנדב, מקבל מתנדבים או אחרת (אם בכלל), ובפרט בכל הקשור לדיני מיסים, ביטוח, ויזות ויחסי המשתמש עם כל צד ג’ הקשורים בשימוש בפלטפורמה.
  7. המשתמש לא ירמוז בשום דרך על שותפות בין סאנדו לבינו או כל תמיכה או חסות בסאנדו או מסאנדו, או שיוך כלשהו עם סאנדו, ולא יפגע בשום צורה במוניטין, במותג או בתדמית של סאנדו, לרבות באמצעות שימוש בלתי מורשה בפלטפורמה, פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של סאנדו, העברה, רישום או שימוש של סימני המסחר או הלוגואים של סאנדו או שימוש בכל גורם מזהה אחר שיכול ליצור בלבול עם סאנדו או לרמוז על קשר עם סאנדו.
  8. המשתמש לא יעסוק בשום פעילות ולא יפרסם תכנים אשר: (א) מפריעים או משבשים את הפלטפורמה, או נועדו לשבש או להפריע לפלטפורמה או לכל חומרה בה נעשה שימוש בקשר עם הפלטפורמה, לרבות ללא הגבלה, באמצעות וירוסים, סוסים טרויאניים, ניתובים מזויפים או באמצעות שיטות או טכנולוגיה דומים; (ב) משתמשים בכל תוכנה או התקן כלשהו בכדי לקבל גישה בלתי מורשית בפלטפורמה; או (ג) עלולים לפגוע או לפענח כל תוכנה או מכשיר המשמשים לצורך גישה לפלטפורמה.
  9. המשתמש מודע ומאשר כי סאנדו לא מפעילה פעילויות התנדבות, וכי כאשר הוא משתתף בפעילות התנדבותית בתחומי מדינת ישראל שנובעת כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה הוא מהווה מתנדב של ארגון השומר החדש (ע”ר), בעל השליטה בסאנדו, עמו סאנדו משתפת פעולה בקשר לפלטפורמה ובמסגרת זו מתקיימים מתן שירותים ושיתוף של מידע הדדיים, כמפורט במדיניות הפרטיות. במקרה שאין ברצון משתמש להתנדב באמצעות ארגון השומר החדש (ע”ר), המשתמש יכול ליצור קשר עם סאנדו דרך פרטי ההתקשרות שמפורטים בסוף תנאי השימוש ולבקש להתנדב באמצעות ארגון התנדבות אחר, ככל שמתאפשר. 

שימוש בפלטפורמה

המשתמש אינו רשאי (ולא רשאי להתיר לאחר): (א) להפר או לפגוע בתנאי מתנאים אלה; (ב) להשתמש בפלטפורמה לכל מטרה אשר הפלטפורמה לא מיועדת לה; (ג) להפיץ, לשנות, להעביר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם מחדש, לפרסם, להשתמש, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדוס לאחור או לפרק חלק כלשהו מהתכנים של סאנדו ושל משתמשי הפלטפורמה למטרות מסחריות, בלתי מוסריות, בלתי חוקיות או למטרות לא מורשות, לרבות ללא הגבלה הפרת זכויות יוצרים או עשיית עושר ולא במשפט; או (ד) להפר את הזכות לפרטיות וזכויות אחרות של משתמשים אחרים בפלטפורמה, או לאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי של משתמשי הפלטפורמה. משתמש יעשה שימוש בתכנים, בכל צורה או מתכונת, לצורך שימוש אישי בלבד, ולא יציג את התכנים בכל דרך שהיא, לרבות באופן שמשנה את עיצובם או שמחסירים מהם תכנים כלשהם, אף שלא לצרכי פרסום או שיווק או שימוש מסחרי כלשהוא.

יתר על כן ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש לא ישתמש בפלטפורמה בכדי: (א) לעשות שימוש לרעה, לאיים, להשמיץ, להטריד, להפחיד או להתחזות לאדם אחר; (ב) לפרסם דואר זבל (לרבות ללא הגבלה, פרסום מידע מועתק, פרסום מידע שיווקי או פרסום מידע לא רלוונטי לפלטפורמה); (ג) להתחזות לאדם או לישות כלשהם; (ד) להעביר כל מידע על אדם או ישות אחרים; (ה) לעודד, לקדם או לסייע לצד ג’ כלשהו בביצוע הפעולות המפורטות לעיל; (ו) כדי ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך המערכת (“crawlers”, “automated data mining tools” וכו’).

סאנדו מעניקה למשתמש זכות גישה מוגבלת, ניתנת לביטול, לא בלעדית, שאינה ניתנת לרישוי-משנה ובלתי ניתנת להעברה, לקבל גישה ולעשות שימוש אישי בפלטפורמה שלה, בכפוף ובהתאם לתנאי השימוש. זכות זו נועדה אך ורק לאפשר למשתמשים לעשות שימוש בשירותים שלנו, באופן המותר תחת תנאי שימוש אלה. לא מוקנה למשתמש רישיונות או זכויות אחרות לא במשתמע או בכל בדרך אחרת, למעט אותן הזכויות שניתנו לו במפורש.

בטא

משתמשים שנרשמים לגרסת הבטא של הפלטפורמה מבינים ששירות זה הוא גרסת ניסיון ואינו מעניק את השירותים ברמת הביצועים האופיינית של מוצר המיועד לשימוש מסחרי. לפיכך, מובהר בזאת כי השימוש בפלטפורמה הינה באחריות המשתמש בלבד. שינויים בפלטפורמה זו עשויים להתבצע באופן תדיר, מה שעלול לגרום לאובדן מוחלט של נתונים. הפלטפורמה עשויה לפעול בצורה לא נכונה והיא עשויה להשתנות באופן מהותי לפני שחרורה לשימוש הציבור הרחב. סאנדו שומרת לעצמה את הזכות שלא לשחרר כלל את הפלטפורמה לשימוש הציבור הרחב.

תשלום

סאנדו רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי כי שימוש בפלטפורמה ו/או בתכונותיה ו/או בשירותים נוספים, הם שירותים הכפופים לתשלום דמי מנוי, שייקבעו מעת לעת על ידי סאנדו (“מנוי“). ניתן יהיה לעשות שימוש במנוי רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמת המשתמש לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות והסדרת תשלום דמי המנוי כדלהלן.

תשלום דמי המנוי ייגבה באמצעות חנויות האפליקציות  GOOGLE PLAY או APPSTORE או באתר המותאם או DESKTOP, באמצעות paypal או באמצעות כרטיס אשראי והחיוב בגינו יהיה חודשי, ובהתאם למסלול הנבחר. סליקת האשראי תבוצע בתקן מאובטח PCI.

המנוי יהווה “עסקה מתמשכת”, כהגדרתה בסעיף 13ג(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981. במקרה שתקופת המנוי הוגבלה בזמן, היא תצוין בעמוד ההרשמה. מובהר כי לבעל מנוי הזכות לבטל את העסקה, בין אם הוגבלה בזמן ובין אם לאו, בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתנאי שימוש אלה להלן. בעת ההרשמה לשירות המשתמש יתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגורים, פרטי כרטיס האשראי (ביחס לשירותים בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. על כל משתמש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ומשתמש מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסר. פרטים שגויים עלולים למנוע ממשתמש את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עמו. במקרה של שינוי פרטים על משתמש לעדכנם באמצעות האפליקציה. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. סאנדו לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות.

המנוי יופעל בתוך ועד שלושה ימי עסקים ממועד הרישום וביצוע התשלום בגין המנוי.

על כל משתמש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, ולהקפיד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

סאנדו רשאית שלא לאפשר למשתמש להשתמש בשירות הטעון תשלום דמי מנוי לפי שיקול דעתה המוחלט. 

שינוי וביטול מנוי

ניתן לשנות את סוג המנוי מול שירות הלקוחות, בהסתמך על פרטי המשתמש הקיימים. בעת שינוי סוג המנוי תישלח הודעה בדבר השינוי לתיבת הדואר-האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד של בעל המנוי, בתאם לפרטים שמסר.

ניתן לבטל מנוי לאפליקציה בכל עת, בהודעה בכתב לסאנדו בהתאם לפרטים המופיעים בסוף תנאי שימוש אלה (באמצעות תיבת דואר-אלקטרוני ו/או תיבת דואר).

בהודעת ביטול יש לפרט את שם בעל המנוי ופרטיו המזהים, וכן את המנוי שביטולו מתבקש ו/או טופס ייעודי באתר.

ביטול המנוי יכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים מהמיום בו התקבלה הודעת הביטול אצל סאנדו ו/או בכפוף לתנאי הביטול בחנות האפליקציות הרלוונטית.

מנוי שנרכש באמצעות חנות אפליקציות GOOGLE PLAY אוAPPSTORE  ניתן לביטול באמצעות חנות האפליקציות הרלוונטית באופן ישיר.

ככל ושולמו דמי מנוי ביחס לחודש בו מבוקש הביטול, יהיה בעל המנוי זכאי להחזר יחסי של דמי המנוי ששולמו ביחס לאותו חודש, בהתחשב בכניסתה לתוקף של הודעת הביטול, כמפורט בתנאי שימוש אלה.

קניין ובעלות

כל הקניין הרוחני, לרבות, סימני מסחר, שמות מסחריים, סמלי שירות, סימני שירות, פטנטים, זכויות יוצרים או סודות מסחריים המוצגים, מגולמים, מצורפים, מחוברים או קשורים לפלטפורמה, מהווים זכויות קניין רוחני רשומות ולא רשומות של סאנדו או בעלי הרישיונות הרלוונטיים (“הקניין הרוחני“). הפלטפורמה, לרבות כל התיקונים, השינויים, השיפורים ו/או השדרוגים, החומרים הנלווים וכל ההעתקים הרלוונטיים הם בבעלות סאנדו או בעלי הרישיונות הרלוונטיים, ומוגנים תחת חוקי זכויות יוצרים והאמנות הרלוונטיות. שום דבר הכלול בפלטפורמה לא יתפרש כהענקה, במשתמע, או בהשתק או בכל דרך אחרת, של מתן רישיון, עניין או זכות לעשות שימוש בקניין הרוחני ללא הסכמתם בכתב של סאנדו או בעלי הרישיונות שעשויים להחזיק בבעלות הקניין הרוחני. אין בתנאים אלה משום ויתור על זכויות הקניין הרוחני של סאנדו על פי כל דין.

תכנים ומידע

לפני כל שימוש בפלטפורמה, אנא קרא בעיון את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו. מדיניות הפרטיות מפרטת כיצד סאנדו אוספת ומשתמשת בתכנים שהמשתמש מספק אודות עצמו ובמידע העשוי להיות מקושר למשתמש, וכיצד סאנדו עשויה לשתף תכנים אלה.

המשתמש הינו האחראי הבלעדי לתכנים המפורסמים על ידו ועל התכנים אותם הוא מוסר לפלטפורמה. באמצעות השימוש בפלטפורמה המשתמש מעניק לסאנדו רישיון לא בלעדי, עולמי, חופשי מתמלוגים, תמידי, בלתי ניתן לביטול, ניתן להעברה, שמקנה זכות לרישוי-משנה (כולל ויתור על כל הזכויות המוסריות) לעשות שימוש, להעתיק, לשנות, להפיץ, לאחסן, לשכפל, לפרסם, לעבד, וליצור עבודות נגזרות מתכניו שלך, ולמסחר את זכויות היוצרים, סימני המסחר, וזכויות הפרסום שייתכן שמוקנות למשתמש בתכניו, זאת ללא כל הסכמה, הודעה או פיצוי, של המשתמש או אחרים, ובכפוף  למדיניות הפרטיות של סאנדו.

המשתמש יכול לסיים את מתן הרישיון האמור לעיל לתכנים מסוימים שלו על ידי מחיקת התכנים מהפלטפורמה, או על ידי סיום החברות או החשבון בפלטפורמה, למעט, הזמן הסביר שייקח להסרתם של התכנים מהגיבוי וממערכות אחרות של סאנדו.

המשתמש מסכים שאין הוא ואין תכניו יפרו כל חוק או זכויות של צד שלישי כלשהו (כגון זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות חוזיות, זכויות פרטיות או זכויות פרסום) או את תנאי השימוש של סאנדו, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות.

לסאנדו אין כל אחריות על תוכן שהמשתמש יכול לחלוק עם אחרים בפלטפורמה, והיא לא מקבלת אחריות על האופן שבו משתמשים אלו עשויים להגיב או לפעול בקשר עם תכני המשתמש.

סאנדו אינה שולטת בתוכן של משתמשים אחרים בפלטפורמה. כאשר סאנדו מתוודעת לתכנים לא הולמים בפלטפורמה, היא שומרת לעצמה את הזכות לחקור ולנקוט בפעולות המתאימות, אך לא מוטלת על סאנדו שום התחייבות לפקח ולבקר תכנים אלה, ואין סאנדו לוקחת אחריות על התכנים של משתמשיה בפלטפורמה.

הצהרת אחריות; הגבלת האחריות; שיפוי

הפלטפורמה מוצעת למשתמשים כפי שהיא (AS IS) ללא כל התחייבות מפורשת או משתמעת, לרבות ללא הגבלה כל התחייבויות להיתכנות מסחרית, התאמה למטרה מסוימת, בעלות, אי-הפרה, או העדר  כל וירוס מחשבים או קודים מזיקים אחרים.

סאנדו אינה מתחייבת כי מידע כלשהו המסופק על ידה הינו מדויק, שלם או שימושי, וכי הפלטפורמה תהיה זמינה, נגישה, אופרטיבית, נקייה משגיאות, מאובטחת או בטוחה, או שהפלטפורמה תפעל ללא הפרעות, תקלות, עיכובים, או פגמים. סאנדו לא שולטת, ואינה אחראית לבקרה ולפיקוח כיצד או מתי משתמשיה משתמשים בפלטפורמה או בתכונותיה, שירותיה ובממשקיה. סאנדו אינה אחראית ואינה מחויבת לשלוט בפעולות או בתכני משתמשיה או בצדדים שלישיים אחרים. המשתמש משחרר את סאנדו, חברות הבת של סאנדו, חברות קשורות לסאנדו, ואת המנהלים, נושאי המשרה, המועסקים, השותפים והסוכנים של סאנדו, של חברות הבת ושל החברות הקשורות לסאנדו (וביחד “קבוצת סאנדו“) מכל תביעה, תלונה, טענה, עילה או מחלוקת (וביחד, “תביעה“) ומכל נזקים, ידועים ובלתי ידועים, הקשורים, הנובעים מתוך או הקשורים בדרך כלשהי לכל תביעה, שיש למשתמש נגד צדדים שלישיים.

קבוצת סאנדו לא תהא אחראית כלפי המשתמש בגין כל רווחים שאבדו, או נזקים תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ישירים או עקיפים או נזקים מקריים הנוגעים, או הנובעים, או הקשורים בכל דרך שהם לתנאי השימוש, לסאנדו או לפלטפורמה (לרבות לתכנים הקשורים לפלטפורמה או להצהרות או להתנהלות או לעסקאות או להסדרים עם כל משתמש או צד שלישי כלשהו בפלטפורמה או כתוצאה מהשימוש בה), זאת לרבות אם הובע לידיעת קבוצת סאנדו על האפשרות של היווצרות נזקים אלה. ההצהרה האמורה לעיל ביחס לנזקים מסוימים ולהגבלת אחריות תחול בהתאם ועד להיקף המקסימלי המותר על פי הדין הרלוונטי החל. יתכן כי התקנות של מדינות מסוימות או תחומי שיפוט מסוימים לא מאפשרות ליצור החרגות או להגביל את האחריות של נזקים מסוימים, ולכן חלק או כל ההחרגות והגבלת האחריות שפורטו לעיל לא יכולות לחול על משתמשים במדינות או בתחומי שיפוט אלה. מבלי לגרוע מהוראות תנאי שימוש אלו, במקרים שבהם לא תתאפשר החרגה או הגבלת האחריות ביחס לנזקים מסוימים, האחריות של קבוצת סאנדו תוגבל לאחריות המצומצמת ביותר על פי החוק הרלוונטי החל.

השימוש של המשתמש בפלטפורמה, ו/או בתוכן הזמין בה, הוא לחלוטין באחריותו, תוך לקיחת הסיכון על עצמו, וסאנדו מסירה במפורש כל אחריות מאובדן או מפגיעה אשר המשתמש, משפחתו, המוניטין שלו, עסקיו או הקניין שלו עלולים לשאת כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מודע ומבין כי סאנדו אינה מחזיקה בכל ביטוח אשר יחול על כל ציוד אישי שמשתמש יביא עימו או יעשה בו שימוש במסגרת פעילות, וכל אחריות בקשר לציוד אישי שכזה תהיה על המשתמש בלבד.  

המשתמש מסכים להגן, לשפות, ולפטור את קבוצת סאנדו מכל התחייבות, נזק, הפסד והוצאות מכל סוג שהם (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) הנוגעות, הנובעות, או הקשורות בכל דרך, בכל אחד מאלה הבאים: (א) הגישה או השימוש של המשתמש בקשר לפלטפורמה, לרבות כל תוכן הזמין בפלטפורמה; (ב) הפרה או הפרה לכאורית של תנאי השימוש בפלטפורמה; (ג) כל פרשנות מוטעית שנעשתה על ידי המשתמש; (ד) הפרה של  כל חוק, תקנה, הוראה, פקודה או זכויות צד ג’; או (ה) השתתפות או התנהגות של המשתמש בכל פעילות, הנובעת כתוצאה מהשימוש בפלטפורמה, אשר מפרה את תנאי השימוש. המשתמש ישתף פעולה באופן מלא ככל שיידרש על ידי סאנדו בהגנה או בהסדר פשרה של כל תביעה.

המשתמש מודע ומבין שהפלטפורמה היא שירות המאפשר לחקלאים וליחידים ליצור קשרים וכי סאנדו אינה מהווה סוכן או מבטח ואינה צד לפעילות התנדבותית כלשהי שהמשתמש יוכל לארגן או להשתתף בהם, ואינה צד להסדרים לא מקוונים או כל התקשרות לצורך עבודה מתן שירותים שנערכו באמצעות הפלטפורמה ואין כל יחסים מקצועיים (לרבות יחסי שליחות, שותפות, מיזם משותף או הרשאה בין הצדדים) בינן ובין סאנדו וסאנדו היא לא חברת השמה. סאנדו לא מתחייבת שמשתמשים ימצאו פעילות התנדבותית המתאימה להם או מתנדבים מתאימים, או שכל משתמש בפלטפורמה אליו יפנה משתמש, לאחר רישומו, יגיב לשאילתה או לבקשה של משתמש. כל ההסדרים הלא מקוונים הם לחלוטין באחריות המשתמשים בפלטפורמה (בין אם מדובר בחקלאים או במתנדבים). המשתמש מודע ומאשר כי מדובר בהחלטתו, כחקלאי ו/או כמתנדב ליצור קשר עם משתמש אחר.

סאנדו אינה אחראית אם מידע או נתון כלשהו בפלטפורמה לא נכון או לא מדויק ואין לה את המשאבים לבדוק את המהימנות של כל אדם. במקרה שהמשתמש בחר להתקשר עם מתנדב או עובד או ספק שירותים או עם חקלאי או להתקשר בפעילות התנדבותית או ביחסי העסקה, זה באחריות המשתמש בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למטרות שקיפות ומניעת הונאה, ובכפוף להוראות הדין החל, סאנדו רשאית ועשויה, אך אין עליה מחויבות: (א) לבקש ממשתמשים לספק הצהרות בקשר למידע אישי רלוונטי (הצהרות אשר יהוו חלק מתנאי שימוש אלו), לוודא באופן ישיר ואישי את הזהות של כל משתמש, את הזכות של חקלאי-משתמש בקרקע החקלאית הרלוונטית לפעילות, וכן לערוך מפגש באופן אישי (לרבות באמצעות רכזי השטח של סאנדו), (ב) לבצע בדיקות רקע או בדיקות נוספות שנועדו לסייע באימות זהות של משתמשים באמצעות מסדי נתונים של צד שלישי או מקורות אחרים, או (ג) לקבל מצד שלישי (בכפוף להוראות החוק) או לבקש ממשתמש להעביר דיווחים או אישורים מרשומות של רשויות המדינה על הרשעות פליליות בגין עבירות אלימות שונות או רישומי עברייני מין או אישורים או דיווחים דומים של בדיקות רקע או עברייני מין רשומים (אם קיים ובכפוף להוראות הדין החל). עם זאת, אין לסאנדו המשאבים לברור את זהותם של כל המשתמשים בפלטפורמה, או לבצע בדיקות מקיפות יותר מהאמור לעיל, גם עקב מגבלות החוק, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לאמת את הזהות של כל אדם עמו הוא מתקשר באמצעות הפלטפורמה, אם מתנדב ואם חקלאי. במקרה שיועבר לידי סאנדו מידע אשר יש בו כדי לפגום במהימנות של משתמש או בהתאמתו לשימוש בפלטפורמה, בהסתמך על תנאי שימוש אלו, סאנדו תפעל כמיטב יכולתה כדי לאמת את המידע ולפעול כראוי בנסיבות העניין, בהתאם לשיקול הדעת של סאנדו, ואף תשהה או תסיר כל חשבון או גישה לפלטפורמה של אותו משתמש, ככל שתראה לנכון.

שינויים בפלטפורמה או בתנאים

סאנדו רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להתאים, להוסיף או למחוק כל אחד מתנאי השימוש וההגבלות על תנאים אלה ו/או התוכן ו/או הפלטפורמה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. סאנדו תפרסם כל שינוי בתנאים אלה בפלטפורמה. המשך השימוש בפלטפורמה, לאחר כל שינוי בתנאים אלה, מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי ניתנת לביטול של כל שינוי כאמור לעיל.

סיום

בכל עת, סאנדו רשאית להפסיק את השימוש בפלטפורמה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של סאנדו, עם או בלי שום סיבה או ללא מתן הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סאנדו שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא מתן כל הודעה מוקדמת ובכל עת (וללא החזר כספי, ככל שרלוונטי): (א) לסיים, להשבית או לשנות כל חשבון או גישה לפלטפורמה, במקרה שסאנדו קובעת או שיש לה עילה סבירה לחשוד שמשתמש הפר את התנאים המפורטים כאן, או במקרה שסאנדו מאמינה בתום לב כי פעולה כזו נחוצה באופן סביר כדי להגן על הביטחון האישי או הרכוש של משתמשים או צדדים שלישיים (למשל במקרה של התנהגות מרמה של משתמש או עבירות קודמות); (ב) למחוק כל תוכן, אשר סאנדו תקבע כי הינו מפר את התנאים המפורטים כאן; (ג) לחקור ולהעמיד לדין כל הפרה של התנאים; (ד) לחשוף כל מידע של המשתמש אם סאנדו נדרשת לעשות כן על פי חוק; או (ה) להסיר חשבונות של משתמשים בפלטפורמה אשר לא פעילים למשך פרק זמן ממושך.

סאנדו לא תישא בכל אחריות בקשר לכל טענה, דרישה, תביעה או נזק של משתמש או צד שלישי בקשר לפעולות האמורות לעיל.

שונות

במקרה שיקבע שתנאי כלשהו מתנאי השימוש המפורטים כאן לא תקף או בר אכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שלא ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה. תנאים אלה יתוקנו רק במידה הנחוצה בכדי להפוך אותם לניתנים לאכיפה ושינויים של תנאים אלה לא ישפיע על אכיפתם של הוראה אלו, תחת נסיבות אחרות, או על יתר תנאי השימוש תחת כל הנסיבות האפשריות. 

תנאים אלה אינם יוצרים, ולא יתפרשו כיוצרים מערכת יחסים בין סאנדו למשתמש.

שום ויתור על ידי סאנדו ביחס לכל הפרה לא ייחשב כוויתור של סאנדו ביחס להפרה קודמת או הפרה עוקבת.

סאנדו רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה לפי תנאי שימוש אלה, או כל חלק מהן באופן חופשי לכל אחד מקבוצת סאנדו או בקשר עם מיזוג, רכישה, ארגון מחדש או מכירה של נכסי סאנדו, או על ידי פעולת חוק או באמצעות פעולה אחרת, וסאנדו עשויה להעביר את המידע של המשתמש לכל החברות הקשורות אליה, ישויות הממשיכות אותה או אל בעליה החדשים.

המשתמש לא רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה, ללא הסכמה בכתב ומראש של סאנדו.

תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד ולפרשנותו וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל.

יצירת קשר

אם יש לך שאלות, תלונות או טענות, אנא צור איתנו קשר ב – info@sundoapp.com